Leefbaarheid

September 2019

Door Otto Verkerke

De gemeente heeft op 5 september 2019 een lijst met voorgestelde lokaties voor nieuwe ondergrondse containers voor huishoudelijk afval (restafval) vrijgegeven voor inspraak. In onze wijk gaat dit over de volgende lokaties:

Lokatie BB062-Elzenlaan: Elzenlaan tegenover nummer 15;

Lokatie BB063-Callunalaan: Callunalaan (bij bestaande papier en PMD containers);

Lokatie BB064-Bosweg lokatie nr. BB064 : Hoek Bosweg / Genistalaan tegenover Bosweg nummer 90.

De gemeente heeft een aantal inloop bijeenkomsten georganiseerd waar u zich nader kunt laten informeren over de wijzigingen; voor onze wijk wordt dat georganiseerd in Orca aan de Germanenlaan 360 van 14.00 tot 17.00 uur. Zie ook details in bijgaande brochure: Nieuwsbrief inloopmiddagen recycleplan

Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 17 oktober 2019; nadere details vindt u onder de knop "lees meer" :

Juli 2019

Door gemeente Apeldoorn/Otto Verkerke

Naar minder afval

Een groot deel van de stad Apeldoorn dat ten zuiden van de spoorlijn ligt, is dit voorjaar en eerder in 2018 overgegaan op de nieuwe manier van inzamelen. Noordelijke wijken en delen van de stad zijn in het najaar van 2019 aan de beurt. In een bijeenkomst voor wijkraden heeft de gemeente uitgelegd wat er gaat gebeuren en waarom; dit is samengevat in dit artikel. Daarbij hoort ook de volgende presentatie die u via deze link kan inzien: Presentatie weg met afval.

U wordt over deze wijzigingen uitgebreid geïnformeerd via nieuwsbrieven en via circulus-berkel.nl/minder-afval. Deze communicatie start zodra de planning rond is; begin september ontvangt u de eerste nieuwsbrief met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. In Apeldoorn-Noord worden ongeveer 10 inloopbijeenkomsten georganiseerd in de tweede helft van september. Bij de eerste nieuwsbrief zit ook een planning, die per adres verschilt. 

Juli 2019

Door Otto Verkerke

Het sportveld naast de tennisbanen van Daisy ligt er inmiddels groen en glanzend bij. Het terrein is eigendom van de gemeente en al jarenlang in gebruik bij het Christelijk Lyceum als sportveld. Met het verwijderen van het oude hekwerk is het veld voor iedereen vrij toegankelijk geworden. Daar misbruik en vernieling van het veld blijkt mee te vallen wordt er vooralsnog geen nieuw hek rond het veld gelaatst.

Gemeente en Lyceum willen echter wel een aantal gebruiksafspraken maken met gebruikers. Voor de school is het van belang dat van 1 maart tot 31 oktober het veld gebruikt kan worden als sportveld.  Voor overige gebruikers geldt dat iedereen verzocht wordt geen afval achter te laten. Ook is het beslist niet de bedoeling is dat het een hondenuitlaatplaats wordt waar bezoekers en leerlingen uitglijden over hondenpoep.

De gemeente heeft haar wensen rond gebruik van het sportveld via bijgaand schrijven aan buurtbewoners kenbaar gemaakt: Bewonersbrief sportveld Felualaan
Circulus Berkel gaat van start met een nieuwe gratis inzameling aan huis. Vanaf april 2016 kunt u boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoeed en textiel verzamelen met de BEST-tas.
Vanaf mei2016 worden de tassen aan huis ingezameld. Met de BEST-tas krijgen uw overtollige spullen een nuttige bestemming.
Bijgaand vindt u de flyer van Circulus Berkel met meer gedetailleerde informatie : Circulus BEST-tas flyer Apeldoorn