Welzijn

Februari 2020

Tekst Gemeente Apeldoorn

Vanaf 1 december 2019 kunnen inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 – 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1 januari 2020 kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

November 2017

Op 30 november j.l. heeft de Baptisten Gemeente in hun kerkgebouw aan de Bosweg 77 een AED/reanimatie avond gehouden.

Onder leiding van een reanimatie-instructeur  en een O.K verpleegkundige, hebben de aanwezigen geleerd hoe met behulp van een AED gereanimeerd kan worden. Het AED apparaat hangt in het gebouw dus kan het wellicht interessant zijn voor de wijk. Bovendien heeft een kerklid die vlakbij  ons kerkgebouw woont een sleutel zodat er ook gebruik van gemaakt kan worden door buurtbewoners.

Bij urgent benodigde hulp met een AED kunt u daarvoor de heer  Groothedde benaderen onder telefoon nummer 0642187219.

Berenda Brouwer, Baptisten  Gemeente  Apeldoorn 

September 2017

Burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en raadsleden uit Apeldoorn gaan vanaf 3 oktober 2017 in zes bijeenkomsten met elkaar in gesprek over hun ervaring de afgelopen jaren met veranderingen in de zorg.
De aanleiding voor deze bijeenkomsten zijn de grote veranderingen in de zorg, de ondersteuning en de verpleging sinds 1 januari 2015. Verpleging, persoonlijke verzorging en langdurige zorg zijn geregeld in de Zorgverzekeringswet. Veel burgers hebben daar dagelijks mee te maken. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.

April 2017

De Gemeente heeft een nieuwe folder uitgegeven waarin mogelijkheden en plekken voor ontmoetingen zijn aangegeven : Ontmoetingsplekken in Apeldoorn

Voor iedereen 
Naast de ontmoetingsplekken die in deze folder genoemd staan, zijn er in Apeldoorn nog veel meer plekken waar activiteiten plaatsvinden. Van sport- en spelactiviteiten tot creatief bezig zijn. Sommige locaties zijn speciaal gericht op alleen kinderen en jongeren uit de wijk. 

Ontmoet elkaar in Apeldoorn  biedt je een overzicht van alle locaties in de gemeente Apeldoorn