Parkeren

januari 2020

Door Otto Verkerke

Burgemeester en Wethouders hebben een voorlopig besluit hebben genomen over een oplossing van de verkeers- en parkeerproblematiek in Apeldoorn-West. Dat besluit is genomen nadat gemeente een aantal mogelijkheden heeft onderzocht. Er stonden meerdere mogelijkheden ter discussie, zoals een extra parkeerdek op de bestaande parkeerplaats van Berg en Bos, en parkeren op lokaties bij de Julianatoren of op terreinen van AGOVV. Oplossingen middels een transferium buiten de wijken die door de wijkraden zijn ingebracht (onze voorkeur) zijn eveneens beoordeeld. Welke oplossing de voorkeur van B&W heeft is ons nog niet duidelijk.

Er zijn een aantal sessies over de oplossing gepland door gemeente. In de eerste sessie worden de plannen alleen toegelicht (geen inspraakmogelijkheden). Daarna is er een mogelijkheid voor belanghebbenden om hun mening bekend te maken aan de gemeenteraad (wel voorheen afspraak maken!). In maart zal naar verwachting een definitief besluit worden genomen door de gemeenteraad. In bijgaande brief van de gemeente zijn verdere details te vinden:  Presentatie parkeeroplossing Apeldoorn West (Zie ook de agenda hiernaast voor data)

Kijk ook eens onder de menu-tab "Dossiers" > "Verkeer" > "Parkeren" : daar vindt u een uitgebreide historie over dit onderwerp!

 

Door Otto Verkerke

Zoals u ongetwijfeld al heeft kunnen lezen in de media en aankondigingen van gemeente lijkt er een oplossing te komen voor de parkeerproblemen rond Park Berg en Bos en Apenheul. 

B&W hebben besloten twee oefenvelden van AGOVV voor maximaal 120 dagen/jaar in gebruik te nemen als aanvullende parkeerlocatie tijdens hoogtij bezoekdagen aan de Apenheul. Het is de bedoeling dat vooraf bekend wordt welke dagen die parkeerlocatie gebruikt gaat worden zodat de bezoekers al vroegtijdig naar de extra locatie geleid worden.

Deze keuze wordt op 17 november a.s. voorgelegd aan de Raad in een Politieke Markt (PMA)- zie ook de agenda.

Door Otto Verkerke

In ons artikel van 15 december hebben wij u deelgenoot gemaakt over de “Structurele verkeersoplossing Stadsrand Apeldoorn West” zoals de gemeente zich deze voorstelt. In dat artikel wordt toegelicht hoe de gemeente denkt de verkeersproblemen rond park Berg en Bos op te lossen die veroorzaakt worden door toestroom van bezoekers naar de Apenheul en andere attracties.
Op 7 januari heeft een raadsconsultatie via de Politieke Markt over de verkeersoplossing plaats gevonden waarop o.a. ook Arjan Speelman namens de wijkvereniging heeft ingesproken. De inspraaknotitie vindt u via de volgende link:  BBWV Inspraaknotitie PMA Verkeersoplossing NW . De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op en de tijd om te keuzes te maken breekt aan!

Vooruitlopend op de definitieve verkeersoplossingen neemt de gemeente een aantal maatregelen die de verkeersstromen van en naar de Apenheul zou moeten verbeteren.
Zo wordt er nu een "linksaffer" aangelegd bij de ingang aan de J.C. Wilslaan naar de parkeerplaats aan de Roosmale Nepvuelaan.
Daarnaast worden er twee extra ingangen met slagbomen aangelegd en wordt de kaartuitgifte vanuit de automaten verbeterd. Ook zal het verkeer op piekdagen de in/uitgang van de gemeentewerf aan de Asselsestraat gebruiken om van en naar de parkeerplaats op het AGOVV terrein te rijden.