Parkeren

februari 2020

In 2018 heeft de SWMA beroep ingesteld tegen de “tijdelijke vergunning tot 2021” voor twee parkeerterreinen op de AGOVV-velden.

De toenmalige wethouder Kruithof bevestigde met een brief dat de parkeerterreinen bij AGOVV tijdelijk waren. In 2021 zou de tijdelijke vergunning vervallen en het gebruik als parkeerterreinen beëindigd worden. Met die belofte in de hand heeft de SWMA de beroepsprocedure ingetrokken.

Donderdag 23 januari jl. heeft wethouder Wim Willems aan de gemeenteraad laten weten, dat de belofte van het college van B&W  “te stellig zijn opgevat”!! Het college van B&W stelt de Gemeenteraad nu voor om de twee AGOVV-velden definitief te bestemmen tot parkeerterreinen. Op 5 maart a.s. zal de Gemeenteraad besluiten of zij dat voorstel van B&W overneemt. De Gemeenteraad is het hoogste gezag; zij besluit. “Een gemeenteraadsbesluit is wet”.

Ondanks de ervaring, dat een gemeenteraad zelden een voorstel van het college van B&W afwijst, is er nog hoop dat de gemeenteraad zich kritisch zal opstellen. Immers, op één na alle politieke partijen stelden in de kieswijzer, dat er een transferium moet komen om de verkeers- en parkeeroverlast in de buurt van Apenheul op te lossen.

De SWMA is daarom een petitie gestart om alsnog te kiezen voor een transferium bij de Cantharel, zodat het verkeer niet door de wijk komt, het Park Berg en Bos niet verder versteend en de natuurwaarde van het park niet verder wordt aangetast. Als u ook vindt dat parkeren bij de Cantharel een goed alternatief is voor de verkeers- en parkeeroverlast in onze wijk en als u met ons vindt dat ook de lokale overheid zich moet houden aan afspraken, teken dan de petitie van de SWMA, die pleit voor een transferium:  link naar de petitie.

 

 

januari 2020

Door Otto Verkerke

Burgemeester en Wethouders hebben een voorlopig besluit hebben genomen over een oplossing van de verkeers- en parkeerproblematiek in Apeldoorn-West. Dat besluit is genomen nadat gemeente een aantal mogelijkheden heeft onderzocht. Er stonden meerdere mogelijkheden ter discussie, zoals een extra parkeerdek op de bestaande parkeerplaats van Berg en Bos, en parkeren op lokaties bij de Julianatoren of op terreinen van AGOVV. Oplossingen middels een transferium buiten de wijken die door de wijkraden zijn ingebracht (onze voorkeur) zijn eveneens beoordeeld. Welke oplossing de voorkeur van B&W heeft is ons nog niet duidelijk.

Er zijn een aantal sessies over de oplossing gepland door gemeente. In de eerste sessie worden de plannen alleen toegelicht (geen inspraakmogelijkheden). Daarna is er een mogelijkheid voor belanghebbenden om hun mening bekend te maken aan de gemeenteraad (wel voorheen afspraak maken!). In maart zal naar verwachting een definitief besluit worden genomen door de gemeenteraad. In bijgaande brief van de gemeente zijn verdere details te vinden:  Presentatie parkeeroplossing Apeldoorn West (Zie ook de agenda hiernaast voor data)

Kijk ook eens onder de menu-tab "Dossiers" > "Verkeer" > "Parkeren" : daar vindt u een uitgebreide historie over dit onderwerp!

 

Door Otto Verkerke

Zoals u ongetwijfeld al heeft kunnen lezen in de media en aankondigingen van gemeente lijkt er een oplossing te komen voor de parkeerproblemen rond Park Berg en Bos en Apenheul. 

B&W hebben besloten twee oefenvelden van AGOVV voor maximaal 120 dagen/jaar in gebruik te nemen als aanvullende parkeerlocatie tijdens hoogtij bezoekdagen aan de Apenheul. Het is de bedoeling dat vooraf bekend wordt welke dagen die parkeerlocatie gebruikt gaat worden zodat de bezoekers al vroegtijdig naar de extra locatie geleid worden.

Deze keuze wordt op 17 november a.s. voorgelegd aan de Raad in een Politieke Markt (PMA)- zie ook de agenda.

Door Otto Verkerke

In ons artikel van 15 december hebben wij u deelgenoot gemaakt over de “Structurele verkeersoplossing Stadsrand Apeldoorn West” zoals de gemeente zich deze voorstelt. In dat artikel wordt toegelicht hoe de gemeente denkt de verkeersproblemen rond park Berg en Bos op te lossen die veroorzaakt worden door toestroom van bezoekers naar de Apenheul en andere attracties.
Op 7 januari heeft een raadsconsultatie via de Politieke Markt over de verkeersoplossing plaats gevonden waarop o.a. ook Arjan Speelman namens de wijkvereniging heeft ingesproken. De inspraaknotitie vindt u via de volgende link:  BBWV Inspraaknotitie PMA Verkeersoplossing NW . De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op en de tijd om te keuzes te maken breekt aan!