Verkeer

Februari 2020

tekst Otto Verkerke

Op 20 januari 2020 is in de Staatscourant een verkeersbesluit gepubliceerd over de aansluiting van het Bergje met de Jachtlaan.

Deze kruising wordt door veel fietsende scholieren gebruikt als oversteek van en naar  het Christelijk Lyceum. De gemeente gaat de kruising nu aanpassen om de verkeersveiligheid voor fietsers en gemotoriseerd verkeer te verbeteren. Zo komt er een verbrede middenberm als opstelplek voor wachtende fietsers en voetgangers, wordt doorgang voor vracht en busverkeer verboden en kan gemotoriseerd verkeer niet langer vanaf de Jachtlaan Het Bergje inrijden. Bijgaand vindt u het verkeersbesluit: Aankondiging Staatscourant.

De afgelopen jaren heeft meermalen overleg plaatsgevonden tussen gemeente en aanwonenden en zijn diverse oplossingen de revue gepasseerd. 

Niet alle bewoners van het Bergje en Jachtlaan zijn blij met de gekozen oplossing en verschillen van mening over noodzaak en aanpassingen. Tegen het besluit kan bezwaar aangetekend worden.

 

Maart 2019

Door Otto Verkerke

Het nieuwe wildrooster in de Soerenseweg veroorzaakt geluidshinder door bandenlawaai van auto’s die over de roosters rijden en dat meestal met een (veel) te hoge snelheid doen. Daar is een oplossing voor gevonden en die is intussen gerealiseerd:

Niewe roosters

 

Lees meer in de laatste editie van het wijkblad....

februari 2019

Door Otto Verkerke

KWS Infra voert in opdracht van de gemeente Apeldoorn, werkzaamheden uit in de wijk Berg en Bos. Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 en 2018 in de wijk heeft verricht.

Wanneer en waar
De werkzaamheden starten op maandag 18 maart 2019 en zijn verdeeld in 2 fases.
18-22 maart Exelsalaan en Cederlaan
25-29 maart Seringenlaan en Montanalaan.

Inloop informatieavond
Op donderdag 7 maart tussen 18:30 en 20:30 organiseert KWS inloop-informatieavond in het Fletcher Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg 73. Daar kunt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden en planning en vragen stellen.

Voor verdere details zie  Informatie KWS  wat door KWS onder aanwonenden wordt verspreid.

 

augustus 2018

KWS Infra gaat, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, ook het tweede jaar werkzaamheden uitvoeren in de wijk Berg en Bos.Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 in uw wijk heeft verricht.

Door omstandigheden bereikte ons deze informatie pas na de inloopavond op 29 augustus zodat wij dit niet tijdig konden bekendmaken.

Wanneer

De werkzaamheden starten op maandag 10 september en zijn verdeeld in 2 hoofdfases. Binnen elke hoofdfase zijn subfases opgenomen waarin kruisingen worden afgesloten. Ter verduidelijking is een schema bijgevoegd: Fasering tekening asfalt 2018 .

Het werk is naar verwachting eind november gereed.