Verkeer

Valkenberglaan 12

 

De gemeente heeft de asfalteringswerkzaamheden in de wijk rond Valkenberglaan en Bosweg vrijwel afgerond. Tijdens de uitvoering bleek de entree van de Valkenberglaan vanaf de Soerenseweg echter niet volgens het afgesproken detail uitgevoerd te worden. De beoogde wijziging was bedoeld om de snelheid van het afslaande verkeer terug te brengen. In een proefritje van onze voorzitter bleek de afslag met gemak met (meer dan-) 50 km/uur genomen te kunnen worden. Dat was duidelijk niet de bedoeling..

 Daarmee was dit aanleiding om opnieuw in overleg te treden met de projectleider en stadsdeelmanager. 

Er zijn regelmatig klachten vanwege verkeersoverlast. Afgelopen jaren zijn daarom een aantal initiatieven genomen om deze overlast terug te dringen. Op dit moment is er sprake van drie projecten.

Wijkbewoners geven mening op Verkeersvisie 2010 - 2020
Hier volgende meningen welke zijn ontvangen van wijkbewoners, in volgorde van binnenkomst:

NB heeft u uw mening al gegeven? Lees het document!!

Snelheidsbeperking in onze woonwijk
De wijk Berg en Bos kent geen trottoirs en voetgangers lopen dus op de rijweg.