Verkeer

Er zijn regelmatig klachten vanwege verkeersoverlast. Afgelopen jaren zijn daarom een aantal initiatieven genomen om deze overlast terug te dringen. Op dit moment is er sprake van drie projecten.

Wijkbewoners geven mening op Verkeersvisie 2010 - 2020
Hier volgende meningen welke zijn ontvangen van wijkbewoners, in volgorde van binnenkomst:

NB heeft u uw mening al gegeven? Lees het document!!

Snelheidsbeperking in onze woonwijk
De wijk Berg en Bos kent geen trottoirs en voetgangers lopen dus op de rijweg.

De digitale flitspaal voor snelheidscontrole aan de Jachtlaan in Apeldoorn is sinds 1 juli 2007 operationeel.