Verkeer

Maart 2018

De werkzaamheden aan het kruispunt beginnen op 26 maart a.s.: zie bijgaande informatiebrief van gemeente : Bewonersbrief

Op 6 februari 2018 heeft de gemeente op een 2e inloopavond in StayOK een herzien ontwerp met verkeerslichten gepresenteerd. Op het eerste ontwerp kwamen dermate veel reacties en commentaren dat gemeente besloot het ontwerp te heroverwegen. (Zie ook eerdere artikelen onder tab "Verkeer")

Het nieuwe ontwerp voorziet in een permanente verkeersregelinstallatie, met voorsorteer- en opstel-stroken voor afslaand verkeer.  Het nieuwe ontwerp kunt bekijken via de volgende link:  Aanpassingen kruising Asselsestraat - L. v. Spitsbergen

De aanpassingen beginnen op 26 maart 2018 en zullen naar verwachting voor Hemelvaartsdag zijn afgerond.

Tekst Otto Verkerke

October 2017

De rotonde “AGOVV” gaat in november drie weken dicht voor werkzaamheden. De rotonde maakt onderdeel uit van de Ring Apeldoorn West en verbindt de Jachtlaan, JC Wilslaan, Laan van Spitsbergen en Kennedylaan. In opdracht van de gemeente vervangt aannemer KWS het asfalt.

Start maandag 6 november
Aannemer KWS start met de werkzaamheden aan de rotonde op maandag 6 november aanstaande. In de eerste week (6 t/m 12 november) is nog in twee richtingen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld.

De volgende drie weken - van 13 november t/m 1 december-  wordt de rotonde volledig afgesloten. Alleen verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen richting de JF Kennedylaan is dan nog mogelijk, via de Polhoutlaan. Doorgaand verkeer wordt via de hoofdwegen omgeleid.

September 2017 

De gemeente heeft op een inloopavond in de StayOK op 3 juli j.l. belangstellenden getoond wat haar plannen zijn rond de kruispunten jachtlaan-Wilslaan (rotonde) en het kruispunt Asselsestraat-Laan van Spitsbergen. Omdat aanpassingen aan zowel rotonde als het kruispunt aan de Asselsestraat hebben ook gevolgen voor onze wijk is de wijkvereniging betrokken bij de zoektocht naar oplossingen.

De rotonde in de kruising Jachtlaan-Wilslaan wordt aangepakt. Hier komen de veranderingen niet ten voordele van het autoverkeer maar wordt ingezet op verbetering van de veiligheid van fietsers. Het fietspad van de rotonde wordt omhoog gebracht zodat het duidelijker zichtbaar wordt voor de automobilisten ( zie tekening : Aanpassingen Rotonde Jachtlaan)

augustus 2017

KWS Infra gaat, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, werkzaamheden uitvoeren in de wijk Berg en Bos.

Onderstaand bericht is door KWS in de wijk verspreid:

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van het asfalt en andere verhardingen, de aanleg van afwateringsvoorzieningen en realisatie van de 30 kilometer zone in de wijk door middel van drempels en plateaus.

Wanneer

De werkzaamheden starten op maandag 28 augustus en zijn verdeeld in drie hoofdfases. Binnen elke hoofdfase zijn subfases opgenomen waarin kruisingen worden afgesloten. Ter verduidelijking is ook een faseringstekening bijgevoegd. Brief en faseringstekening wegenwerk

Het werk is naar verwachting eind november gereed.